Preambule MKKV

Hlavním cílem našeho klubu je rozvíjení znalostí v celé oblasti muškaření a zároveň zvyšování odborné a etické úrovně svých členů. Nevyznáváme módní názory Chyť a pusť a závodní muškaření, protože nevěříme, že tyto směry mají kladné dopady na rybařinu jako takovou. Naopak klademe velký důraz na zodpovědný přístup k lovu každého rybáře, včetně šetrného zacházení s ulovenou rybou. Domníváme se, že pro zdravý vývoj muškařiny je prospěšnější myšlenka: „Omez zabíjení … Nezabíjej povolený limit“.

 

Historie klubu :

První myšlenky na vznik muškařského klubu se začaly vznášet už v roce 2004 – byly reakcí na rojící se počty „závodnických“ klubů. Vyvstávala potřeba klubu, který by stál na tradičním muškařském základě.

Nic se ale nerodí rychle, tak až v následujícím roce se začala diskutovat pravidla – stanovy, která by klub měl mít. Po konzultacích s právníkem byly stanovy na podzim 2005 na světě. Pár muškařských nadšenců si tehdy řeklo, že se od ledna začne pravidelně scházet. V průběhu dlouhé zimy se přidalo ještě několik muškařů a tato vzniklá skupinka se usnesla, že založí klub – občanské sdružení. Požádali jsme o řádnou registraci na Min. vnitra a v květnu 2006 jsme klub na valné hromadě oficiálně odstartovali.

Při této příležitosti je třeba vyzdvihnout odbornou i morální podporu od Ing. Jaromíra Kudláka, se kterým jsme všechny důležité otázky konzultovali – velmi mu za to děkujeme!

 

Jaroslav Zelenka

loading